top of page

Vastuullinen Ihmisyys
Vapautuminen kriiseistä luovaan muutokseen
 

Miten tiedostaa ja ymmärtää sisäistä viisauttaan kokonaisvaltaisemmin? Miten kulkea viisaasti tuntemattomassa ja epävarmassa maailmassa eteenpäin?

Kirjankansi_edited.png

Takakansi

Millaista kasvua ja itsen muutosta ihminen tarvitsee nähdäkseen paremmin, mitä tässä hetkessä on sellaista, josta ei olekaan tietoinen ja jossa hänen on oltava totuudellisempi ja rehellisempi itselleen?

Kirjassa esitelty Vastuullinen Kasvu on menetelmä, jonka moniulotteisuus auttaa katsomaan maailmaa ja ihmistä jatkuvasti uudistuvana kokonaisvaltaisena olentona. Ihminen ei ole täällä vain tyydyttämässä omia tarpeitaan vaan auttamassa koko maailmaa toipumaan ihmisyyden tiedostamattomista aikaansannoksista.

Kirja tuo esiin luonnollisen kasvuprosessin kohti todellisempaa ja rehellisempää suhdetta itseen ja maailmaa kehityspsykologian, jungilaisen viisauden, itämaisen filosofian sekä aikuisoppimisen näkökulmien kautta.

Minusta

Olen Kirsi Mäkinen, Vastuullisen kasvun valmentaja, tietoisuuskouluttaja, intohimoinen luova ongelmanratkaisija, luontainen systeemiajattelija, MBA, ammatillinen opettaja, kansainvälisesti kouluttautunut varjovalmentaja sekä aikuisena kasvun valmentaja.

Olen tutkinut, harrastanut, opiskellut ja kouluttanut ihmisenä kasvua ja tietoisuutta avartavia menetelmiä yli 14-vuotta ja rakentanut oman lähestymistapani, jonka kautta ja jota opetan ja käytän kaikessa työssäni.

Self-System Wholeness Approach ja siihen liittyvä koulutus on päivitetty versio kirjani esittelemästä "Vastuullinen Kasvu" lähestymistavasta. Se on kokemuksellinen, tietoisuuden rakenteisiin ja prosesseihin perustuva vuorovaikutteisesti toimiva, arjen työkalu itsen sisäiseen kasvuun ajattelun, tunteiden ja toiminnan kautta, joka sisältää mahdollisuuden oman koko potentiaalinsa syvempään käyttööottamiseen sekä tietoisuuden osasten yhdentymiseen. Lue näiltä sivuilta minusta lisää englanniksi.

image0.png
Anchor 1